کتاب شعر گذر عشاق

این کتاب نمونه ای از لطف خداوند است که در لحظه ای ناباورانه رخ میدهد . معجزه خداوند اینچنین یک شبه رخ میدهد امیدوارم با این کتاب لحظه های شما نیز پر بار شود .

Advertisements

رستاخیزمسیح

موعظه کشیش جانسون در ارتباط با رستاخیز مسیح

بهانه ای شد برای برگشت انسان به ملکوت خداوند ،چه ساده و بی ریا آمد بدون هیچ کینه ای عاشقانه محبت را نثار همگان کرد و در نهایت سادگی گفت چه باید کرد تا دوباره با خداوند و همراه خداوند باشیم اما شیطان صفتان و رهروانی که با کینه و عناد بر مسند قدرت دنیایی عشق میورزیدند و باک از دست دادنش را داشتند او را برای آنچه خدای پدر در نظر گرفته بود مهیا ساختند اما او که فرزند خدا بود در نهایت عشق پذیرای نقشه پدر شد هر چه بر او جفا کردند هیچ نگفت پیراهنش را دریدند، آب دهان به رویش ریختند، تاج خار بر سرش نهادند و او را مورد تمسخر قرار  دادند و در نهایت بر صلیب کشیدندش در آن هنگام همه گناهان ما در او جمع شد تا پیوند گسسته شده میان خداوند و مردم را از نو بنا کند و میانجی آشتی خداوند با فرزندانش شود. بعد از آن دوباره زنده شد تا به همه بگوید که قدرت و جلال خداوند یعنی چه، زنده شد تا همراهانش را یاری کند و برای گوسفندان شبانی باشد دلسوز. هر چند شیطان صفتان خواستند تا رستاخیز مسیح را پنهان سازند اما نمیدانستند خداوند بالاتر از آنهاست و اگر آنها کار کنند خداوند شاهکار میکند.

رستاخیز مسیح را به برادران و خواهران عزیزی که در خداوند عیسی مسیح پایدار و شاد هستند تبریک می گویم .

شاد باشید همواره میگویم شاد باشید .

مریم آرامش

خدا با ماست

همیشه در فکر خدا بودم همیشه در یاد خدا بودم همیشه دنبال راهش بودم طالب عشقش بودم طالب بخششش بودم و بالاخره بعد از سالها با کمک خودش به او رسیدم راه را برایم کوتاه ساخت و شادی را از ان من نمود دیگر نگران نیستم دیگر غمگین نیستم دیگر نیازی به گریه ندارم حال آزادم و پرواز میکنم در آسمانها  با خودش و در کنارش به امید رسیدن همه به او .

عشق دیدار

راه رفته را باید رفت و دید هر انچه را که میخواهی برای دیدن داشته باشی . شاید بارها بارها خواسته هر کدام از شما دیدار عشقی اتشین بوده و یا هست اما من به شخصه در لحظه ای خاص کسی را دیدم که هیچگاه تصورش را نمیکردم و هر بار که او را میطلبم در کنار من خواهد بود این چیست جز عشقی که زیبا و تازه نمود میکند بهتر از هر عشق دنیایی است .باید بارها بارها تکرارش کنم تا برای شما تصویری نه چندان واقعی اما نزدیک بوجود اید .یکی از همین روزها لحظه دیدار را بازگو خواهم کرد و خواهم گقت که این دیدار به چه صورت بود.اما عشق دیدار زیباترین ارزو ست و لحطه دیدار بهترین لحظه.

راه نجات چیست؟

این عبادت خالصانه میباشد!