اشعار

بستر عشق

در بستری از عشق در کنار هم ایستاده ایم            تا جلوه گر رویای خویش باشیم و بس

در یک نگاه دل داده ایم به او                             با جلوه در کارها دل بستیم به او

مستانه در راه پا نهاده ایم                                    تا می خوریم ز دست سافی دل بی ریا

در کوی و کوچه جز او نبینیم                            زیرا که هست همراه دیدگان ما

با ماست و در ماست و در هر کجا                       این است نشان عشفی بی ریا

ما در او و او در ما به مهر                                جان داده تا بماند در ما به ذکر

شاعر : مریم آرامش

سر عشق

گاه گاهی به خودم رو میکنم                         سر عشق و دوباره رو میکنم

میگم این عشق که اینجاست چیه؟                 از کدوم وادی اومد مال کیه ؟

وقتی اومد هیچی نبودم به خدا                      سرسوزنم نداشتم یه خدا

یهویی خودش اومد در دل و زد                   گفت : من اینجام تو دلت پیش توام

وقته تنهایی سر اومد دیگه تنهایی بسه             نمیخواد تنها بمونی دیگه بسه

حالا باید تو دیگه رها بشی                           از خودت جدا شده با من یکی بشی

نور بشی تو دل تاریکی بتابی تو دیگه          هر چی دنیاست نمونه تو بمونی واسه همه

شاعر : مریم آرامش

با تبریک به همه عزیزان برای فرا رسیدن کریسمس این روز بزرگ و عشق آفرین .

مسیحا

از آن روحت به پرواز آمدس روحم مسیحا                                 به آن نامت شدم مستت مسیحا

به خونت من شدم پاک از گناهم                                               در این بخشش شدم نوری مسیحا

به راهت چون قدمها را گذارم                                                 مثال کبک  و طیارم مسیحا

کلامت همچو دستی پر محبت                                                دهد نوری به این راهم مسیحا

سحرگاهان چوچشمم میگشایم                                                  به یادت میکنم شادی مسیحا

در این دنیای فانی و شرارت                                                  سبکبال و پر از عشقم مسیحا

کنم شکر پدر با روح و جانم                                                  دهد نعمت در آن نامت مسیحا

به این روحم در این حبس گناهم                                           دهی روح القدوس این تن مسیحا

شهادت میدهم در این کلامم                                          توکل میرود راهت مسیحا

شاعر : محمد توکلی

میلاد مسیح

به پا خیزم تنی شویم                  به دیدارش رهی جویم

قلم گیرم به دستانم                     سرایم از دل و جانم

نی و سازم به دست گیرم           تن و جانم برقصانم

مسیحا این تویی جانم               مسیحا این تویی راهم

بده جامت بده عشقت               به آن جامت بکن مستم

در این روز پر از نورت         بکن روشن ره و راهم

در آن راه گلستانت                 بده گل را به دستانم

به بوی آن گل هستی              بکن دیوانه این جانم

در این دیوانگی گویم             به این آسودگی گویم

توکل میکنم بر تو                 چو میدانم تویی راهم

شاعر: محمد توکلی

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: