دروس برادرکشیش مهدی صفائی

عزیزان مراجعه کننده این دروس توسط کشیش مهدی صفائی هفته ای یکبار گفته میشود و بعد از آن در این سایت فایل صوتی و نوشتاری آن در اختیار علاقمندان قرار میگیرد امیدواریم حلال نام خداوند را در هر لحظه مشاهده کنیم .

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: