جلسه اول

فایل صوتی شماره 1  کشیش مهدی صفای

لینک دانلود

آشنایی با کتاب مقدس

آشنایی با محتوای کتاب مقدس چیست و دارای چه مطالبی است و چطور میتوانیم با متون کتاب مقدس آشنایی اولیه را داشته باشیم ؟

میخواهم از دوران سکوت صحبت کنم که بین آخرین کتاب عهد عتیق و ظهور یحیی تعمید دهنده است و حدود 400 سال بوده است و آن را به دوران سکوت میشناسند ودر آن موقع هیچ پیغمبری هم ظهور نکرده بود .  در این فاصله هیچ کتابی نوشته نشده است و اگر اعتقاد داشته باشیم بر اساس دوم تیموتائوس باب 3 آیه شانزده که میگوید تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تربیت است باید بگویم که در آن زمان هیچ الهامی از طرف خداوند نشده بود تا کتابی نوشته شود و اینطور به نظر میرسید که خداوند هر چیز را که باید میگفته در مورد مسیح گفته است تا اینکه کار اعظیمش را انجام دهد هر چند من میگویم خداوند شاهکار انجام میدهد. این 400 سال شباهت زیادی به 400 سال سکوت بعد از مرگ یعقوب تا ظهور موسی دارد چون دقیقا از زمانی که یعقوب مرد تا زمانی که موسی در مصر بدنیا آمد و انتخاب شد برای قوم بنی اسرائیل  هیچکس از خداوند الهامی نداشت آن دوران هم خداوند 400 سال سکوت داشت و آن دوره عبای قوم یا پتریست قوم به پایان رسیده و دوران شریعت از زمانی که موسی انتخاب شد شروع شد و تا ظهور مسیح ادامه دارد و تمام میشود و دوران فیض شروع میشود اما اگر بخواهیم دوران سیاسی دوران سکوت را بررسی کنیم دوران سیاسی آن موقع به 4 دوره تقسیم میشود و آن تحولات سیاسی قبلا بوسیله دانیال نبی پیش بینی شده است به طور دقیق .میبینیم که این تحولات سیاسی همه در نقشه خداوند بوده است و برا ی ما چقدر نقش اساسی داشته است .

دوره فارس که از تاریخ 430 تا 433 قبل از میلاد است یعنی زمانی که آخرین کتاب عهد عتیق  ملاکی نوشته میشده است سرزمین یهودا کاملا تحت تسلط امپراطوری فارس بوده است که قدرت دنیا را 800 سال قبل تا 100 سال بعد از آن در دست داشته است و پادشاهان فارس کورش و داریوش که  در کتاب مقدس سرگذشتشان  است با یهودیان چقدر به ملایمت رفتار کردند . خداوند از حکومت فارس میخواست استفاده کند که نه تنها اسیران یهودی را به سرزمین خود برگرداند بلکه درتحت حفاظت امپراطوری فارس  عمر دوباره در سرزمین خودش برقرار سازد همانطور که میدانید در جنگهایی که بین امپراطوری روم و یهودیها شده بود قوم یهود متفرق شده بودند واسرائیل را خالی کرده بودند و همه به اسیری رفته بودند بعلاوه دولت فارس شروع به ساختن جاده سراسری کردند و بعد ها این جاده ها بوسیله دولت روم بیشتر و بهتر شد . در زمان پولس و در زمان رسولان این جاده هایی که قدرت فارس و روم ساختند برای گسترش انجیل در سراسر دنیا صورت گرفت و خداوند جاده سازی را به عهده قومهای بزرگ گذاشت و خداوند شاهکار کرد .خداوند به زیبایی نقشه هایش را عملی میکند .

دوران حکومتی یونان از 331  تا 167 سال قبل از میلاد .میبینم که اسکندر کبیر در سن بیست سالگی یعنی در سال 336 قبل از میلاد رهبری لشگر یونان را بدست میگیرد و در مدت کوتاهی حکومتهای بزرگی مثل بابل فارس و آشور و مصر را شکست میدهد و در سال 331 قبل ازمیلاد قدرت دنیا را بدست میگیرد.وقتی که یهودا را  فتح میکند با یهودیان با ملایمت رفتار میکند و اورشلیم را خراب نمیکند بلکه به آنها اجازه میدهد  به اسکندریه بروند و در آنجا مستقر شوند .در زمان یونان زبان و فرهنگ یونانی در دنیا پخش شد به طوری که زبان یونانی به یک زبان بین المللی درآمد و خداوند ازاین مسئله برای پخش انجیل خود به دو صورت استفاده میکند .

اولا : زبان یونای را برای تشریح انجیل خودش استفاده میکند زیرا که این زبان خیلی غنی است و خداوند برای بهتر فهمیدن محتوای انجیل از این زبان استفاده کرد بخصوص زبان یونانی برای بیان عواطف و روحانیت غنی ترین است .تا سدی که در راه زبان بود برداشته شود زیرا زمانی که یونانیها بعد از تسلط بر کشورها گفته بودند باید همه زبان یونانی یاد بگیرند . انجیلی که خداوند آورد به زبان یونانی باید پخش میشد تا همه آن را درک میکردند .

سومین دوره سیاسی قبل از دوران سکوت که از سال 167 تا سال 63 قبل از میلاد است  دوره استقلال یهودا هست .

در این دوره فرقه یهودی به اسم مکابی ها در یهودیه شورش کردند عده کمی بودند ولی با اینکه ضعیف بودند خیلی شجاع بودن و  برای احیای قوم یهود جنگیدند . خیلی از قدرتهای بزرگتر از خودشون را شکست دادند و برای مدتی استقلال بدست آوردند و توانستند اسمشان را در تاریخ ثبت کنند و با قدرت یهودا را مستقل کنند .

چهارمین دوره دوره روم هستش که  63 سال قبل از مسیح است و در آن دوران روم همه قدرتها را شکست داده بود و این باعث شده بود  مرز بین کشورها برداشته شود یعنی دهکده جهانی که امروز از آن حرف میزنند در آن زمان شکل گرفت و همه دولتها بی مرز شدند و قوم روم در ساختن جاده و ساختمانها خیلی کار میکردند و خداوند استفاده میکند از شخصی مثل پولس که رومی بوده و تحت حفاظت دولت روم میتوانسته به همه کشورها سفر کند و  انجیل را گسترش دهد .

چهار سال مذهبی :

یهودیها در آن دوران خیلی پراکنده بودند و در هر شهر تعدادی از آنها بودند در واقع  آواره شده بودند و خداوند از پراکندگی آنها استفاده کرد بدین صورت که پولس به هر شهری که میرفت میتوانست یهودیها را پیدا کند وآنها با قلب باز منتظر دریافت بودند .با یک ایمان راستین آماده پذیرفتن مسیح بودند و پولس میدانست که چگونه آنها را پیدا کند زیرا در اکثر شهرها کنیسه وجود داشت و او به کنیسه ها میرفت برای درس دادن موعظه کردن و خداوند را و اصالتش را و رسالت خودش را برای آنها شرح دادن و آنها گروه گروه ایمان می آوردند در این دوره یهودیها مذهبشان را به صورت کنیسه و کنیسه اعظم حفظ کرده بودند .

زیرا در سال 586 قبل از میلاد که معبد خراب شده بود کنیسه ها را یهودیها تشکیل داده بودند و در آنها اجتماع میکردند و مرکز اجتماعشان بود به آنجا میرفتند و تعالیمشان را از ربانیها دریافت میکردند و هدفشان جایگزینی کنیسه به جای معبد نبود  باید بگیم کنیسه ها به چه صورت تشکیل شد .یهودیها در زمان اسارت متوجه شدند که تمام اسارتشان به دلیل بی توجهی به کلام خداوند بوده است و متوجه شدند که باید از خواب غفلت بیدار شوند و این خواب آنها را به اینجا رسانده است روی همین اصل کنیسه ها را ساختند و وظیفه آنها این بود که کلام خداوند را در این مکانها تدریس کنند  تا بچه هایشان وکسانی که اطلاعات کامل به کلام خداوند نداشتند آگاهی پیدا کنند. برای همین کنیسه ها حالت تعلیمی داشت و نمیخواستند جایی برای پرستش شود و جایگزین معبد شود .آنها بعد از ساخته شدن معبد که در سال 516 قبل از میلاد بازسازی کرده بودند باز هم به کنیسه ها میرفتند و تعالیم کلام خداوند را از معلمان میگرفتند و در اورشلیم کنیسه های زیادی وجود داشت و یهودیهایی که پراکنده شده بودند برای خودشان کنیسه ای ساخته بودند تا مذهب و ملیتشان را حفظ کنند .اگر کلمه کنیسه را معنی کنیم یعنی اجتماع .

این اجتماع یا کنیسه به وسیله هیئتی ازمشایخ اداره میشد که معلمین کنیسه را ربای یا رابیم یا خاخام صدا میکردند که همه اینها به معنی معلم خوانده میشود یهودیهایی که در شهرهای مختلف بودند خیلی کمک به پخش انجیل کردند زیرا که پولس به هر کجایی که وارد میشد اول به محل اجتماع آنها میرفت و آن خبر خوش را در آنجا میگفت و اولین ایمانداران یهودیها بودند که با قلب باز منتظر بودند البته  یهودیهایی که در بیرون از اورشلیم بودند میبینیم که قلبشان چقدر نرمتر بود و خیلی راحت قبول دعوت میکردند و مسیح را به عنوان نجات دهنده قبول میکردند و یهودیانی که در داخل اورشلیم بودند مسیح را قبول نکردند  .

دومین محل کنیسه اعظم بود که گروه 120 نفره بودند و اولین بار نهمیا در سال 410 قبل از میلاد آن را تشکیل داده بوده است واولین  رهبر آن عذرا بوده است و هدفشان این بود که زندگی مذهبی و روحانی را دوباره بین یهودیان بیاورند یهودیانی که آزاد شده از اسارت بودند یهودیانی که کلی بار و غم اسارت را دردل داشتند  و پشتشان خم شده بود به خاطر بیگاری در کشورهای دیگر و میخواستند به این گروه زندگی روحانی را دوباره بدهند و نقش اساسی کنیسه اعظم این بود که کتب عهد عتیق را با دست نویسی توسط کاتبان نشر کرده و پخش کنند تا کلام خداوند زنده بماند و همه کتاب مقدس را داشته باشند .

گروه دیگری که باید از آن نام برد گروه سن هتری بود که یک گروه 70 نفره بودند و زمانی که عیسی مسیح آمد اعضای آن رهبری مذهبی و روحانی یهودیها را به عهده داشتند و مسیح را به محاکمه کشیدند و این گروه از قرن سوم قبل از میلاد تشکیل شده بود و بیشتر اعضای این گروه کاهنها و صدوقیها و فریسیها و کاتبها و مشایخ بودند و سرپرستی آن به عهده کاهن اعظم بود.

باید وضع کتاب مقدس را در دوران سکوت بررسی کنیم :

کتاب مقدس در آن دوران مورد توجه یهودیان قرار گرفته بود و کتابهای عهد عقیق  تفسیری زیادی توسط کاتبان نوشته میشد که مهمترین آن تارگم هست و به زبان آرامی . یهودیان برگشته از اسارت چون زبان عبری خودشان را فراموش کرده بودند و به زبان آرامی صحبت میکردند که ریشه آن از بابل بوده است به همین دلیل به زبان آرامی ترجمه شد.

لازم شد که عهد عقیق از زبان عبری به زبان آرامی ترجمه شود تا  مردم عادی هم بتوانند کتاب را بخوانند و کلمه تارگم به معنی ترجمه است .  این کتاب  تارگوم یکی از ترجمه های کتاب مقدس است به زبان آرامی و ترجمه دیگر ترجمه  70  هست بعد از اینکه حکومت یونان زبان خودش را همه جا گسترش داده بود و یونان زبان بین المللی شده بود لازم شد که عهد عتیق به زبان یونانی ترجمه شود تا  یهودیان آواره بتوانند در کنیسه های خودشان از آن استفاده کنند  در نتیجه در حدود 250 قبل از میلاد 70 نفر از عالمین یهودی از اورشلیم به مصر میروند برای اینکه کتا ب مقدس را از زبان عبری به یونانی ترجمه کنند برای همین به این کتاب ترجمه 70 گفته میشود .

تلمود به معنی آموزش هست که مجموعه ای از سنتها و احادیثی است که گفته شده و تفسیر عهد عقیق بوده است و کاتبان برای حفظ کردن و نشکستن قانون شریعت خودشان نیز قوانینی وضع کرده بودند که شریعت موسی را در یک چهار دیواری حفاظتی قرار میداد تا از شکستن قوانین به شکل عمدی یا سهوی جلوگیری کنند .  شریعت موسی خودش 633 تا بود و کاتبان بیشتر از آن نیز قوانینی سخت ارائه داده بودند مثلا قوم یهود روز سبت را باید نگه میداشتند و کار نمیکردند و توضیح کار را به شکلی داده شده بود که خیلی سخت بود مثلا روشن کردن چراغ هم کار محصوب میشد یا قانون دیگر جوشاندن شیربزغاله  و گوشت مادر  را با هم حرام دانسته بودند که نکند توی معده شریعت خداوند شکسته شود و گوشت بزغاله با شیر مادر مخلوط شود یا در هر خانه باید دونوع  ظرف باشد یکی برای شیر و دیگری برای گوشت .آنها آن دوران را دوران سختی کردند تا شریعت خداوند شکسته نشود .

دوران چهارم اپوگریفا ست . 14 کتابی است که بین قرن اول و سوم قبل از میلاد در دوران سکوت نوشته شد و نویسنده آنها معلوم نیست و هیچوقت به عنوان کتاب عهد عتیق شناخته نشد و بعد ها به آخر ترجمه 70 اضافه شد و هیچ قسمت این کتابها به تایید مسیح نرسید زیرا هیچوقت مسیح از آنها صحبت نکرد در عهد جدید از همه کتا ب صحبت میشود به جز این قسمت .

کلیسای اولیه زمانی که تاسیس شد اصلا این 14 کتاب را که بین العهدین به آن گفته میشود قبول نکردند و در قرن دوم میلادی  زمانی که میخواستند عهد عقیق را ترجمه کنند (یعنی از ترجمه 70 )این 14 کتاب هم به آن اضافه شد.  در قرن 15 که نهضت پروتستان شکل گرفت یکی از ارکانش این بود که کتاب را باید هر کسی بخواند و در آن زمان کتاب مقدس به زبان لاتین بود و نه زبان امروزی لاتین بلکه زبان قدیمی لاتین که فقط عالمان میدانستند چه بود و شروع کردند به ترجمه کتاب و زمانی که به 14 کتاب رسیدند آنها را ترجمه نکردند اما کلیسای کاتولیک به استفاده این کتابهای بین العهدین اقدام کرد و در جهت مخالف پروتستانها عمل کردند و رسما مخالفتشان را با کلیسای پروتستان اعلام کردند و طی اعلامیه ای نیز بیان داشتند که 14 کتاب را قبول دارند .

دوران سکوت دارای فرقه های مختلفی بودند که عبارت است از :

فریسیها : در قرن سوم میلاد بعد از آنکه فرهنگ و زبان یونانی جهانگیر شده بود و یهودیها میدیدند که فرهنگشان تحت تاثیر فرهنگ یونان قرار گرفته است وفرهنگشان دارد نابود میشود و فرزندانشان تحت تاثیر این فرهنگ و زبان هستند در نتیجه  عکس العمل نشان میدهند و خودشان را از دیگر کسانی که تحت تاثیر فرهنگ یونان قرار گرفته اند جدا میکنند کلمه فریسی به معنی جدا شده است و این افراد خودشان را از دیگر یهودیانی که تحت تاثیر فرهنگ یونان قرار گرفته بودند جدا ساختند  و میخواستند اصالتشان راحفظ کنند و بر خلاف آن زمان تورات را کلمه به کلمه ترجمه میکردند و میخواستند دیگر یهودیان را نیز مجبور به اطاعت از جز به جز کتاب کنند و خودشان را خیلی با خداتر و یهودی تر و پاکتر میدانستند طوری که میبینیم در زمان مسیح وقتی مسیح صحبت میکند در موردشان با روحیه آنها اشنا میشویم .

فرقه دوم صدوقیها:

این گروه نسبت به فریسیها بازتر بودند و تعصب کمتری داشتند و آنها یهودی یونانی بودند و با دولت روم همکاری بیشتری نسبت به فریسیها داشتند وبا اینکه اداره معبدها با آنها بود اما تعصب زیادی نداشتند در واقع  افراد خیلی خیلی مذهبی نبودند و افکارشان و نحوه زندگیشان مشخص کننده آنها بود در عین مذهبی بودن افرادی  روشنفکر در آن زمان  بودند و همچنین ثروتمند بودند .تعدادشان زیاد نبود و به دلیل همکاری با دولت روم افرادی با نفوذ بودند و فقط 5 کتاب موسی را قبول داشتند یعنی 5 کتاب اول را قبول داشتند و بقیه را قبول نداشتند . هر تعلیمی که فکر میکردند در 5 کتاب نیست  آن را رد میکردند مثل رستاخیزاز مردگان  و انتظار مسیح را نمیکشیدند .

کلمه صدوقی به معنی صادق است یعنی عادل برای همین میگفتند ما عادلینی هستیم که تنها کلام خدا را قبول داریم زیرا فقط موسی را قبول داشتند و میگفتند او نگفته کسی دیگر بعد از من می آید و اگر کسی بیاد دروغ است و ما آن را قبول نداریم .

کاتبان :

وظیفه آنها مطالعه کردن و تفسیر کردن و کپی کردن از کتاب مقدس بوده است زیرا در آن زمان با دست مینوشتند و به چاپ میرساندند و آنها خیلی خوب کتب عهد عقیق را میدانستند به طوری که خیلی از آنها حافظ کتاب مقدس بودند مثلا شخصی بود که پدرشان کاتب بود و روزی سوزنی را روی صفحه ای از کتاب گذاشت و تا آنجا که اثر آن مانده بود هر صفحه را که جای سوزن مانده بود میگفت به طور دقیق .

باید بگم حفظ کردن کلام خوب است اما به نظر من ده شاهی به درد نمیخورد اگر عمل به آن نباشد زمانی برای دوستان گفتم اطاعت از کلام همراه با هدایت از روح القدوس و اطاعت از روح القدوس همراه با هدایت ازکلام است. این دو تا با همدیگه هستند .

کلام را باید طوری بدونیم و به آن عمل کنیم آنطور که خدا میخواهد .

کاتبان افرادی بودند که کتا ب را حفظ بودند و مورد احترام مردم بودند و مردم از آنها پیروی میکردند و کاتبان معروف کتاب تفسیری مینوشتند که مردم آنها را قبول داشتند و بعضی از این کاتبان عضو شورای سن پتری بودند .

سامریها :

در هر چهار انجیل به آنها اشاره شده است  مذهبشان را داشتند. برای فهمیدن این قسمت باید بدانیم زمانی که آشور و بابل قوم یهود را به اسارت بردند بعضی از یهودیهای ضعیف را نمیتوانستند به بیکاری ببرند کنار گذاشتند افرادی که برای کار خوب بودند را جدا کرده و بردند و آنها که ضعیف بودند را گذاشتند وطبق روش سیاسی آن زمان  برای کنترل منطقه قومهای خدانشناس را مجبور کردند که به آنجا کوچ کنند و با این یهودیها ازدواج کنند و از لحاظ نژادی مخلوط شدند  علاوه بر آن مذهبشان نیز مخلوط شد و اصالت یهودی بودن خود را از دست دادند به طوری که بر خلاف قانون یهود که خوک نمیتوانند بخورند خوک را میخوردند و به پرورش خوک هم پرداختند بعد از 70 سال که یهودیان از اسارت بر میگردند میبینند سامریهایی هستند که نه اصالت قومی دارند و نه اصالت مذهبی پس آنها را نجس میدانستند و با آنها رفت و امد نمیکردند حتی یهودیهایی که میخواستند برای زیارت بروند راه خود را کج میکردند که به آنها برخورد نکنند و سامریها هم یهودیان را دشمن خود میدانستند و کسانی که برای زیارت از آن محل میگذشتند را مجبور به پرداخت پول میکردند میگفتند چون از این محل میگذری باید پول پرداخت کنی و در محلهای مختلف افراد مختلف باج میگرفتند و برای همین یهودیها دشمن آنها بودند و آنها نیزبا یهودیها دشمن بودند زیرا اصالتشان را از دست داده بودند . وقتی مسیح با زن سامری صحبت میکند و یهودیها متعجب میشوند و ناراحت میشوند متوجه میشویم که مفاهیم کتاب مقدس برای چه مهم میشوند .

کتب عهد قدیم 39 کتاب است و کتب عهد جدید 27 کتاب است و در مجموع 66 کتاب است که به آن اعتقاد داریم و در 27 کتاب در مورد منجی عالم مسیح گفته میشود و تمام وعده های گفته شده شکل میگیرد  و خداوند جسم پوشیده می آید بین متعلقان .

باید طبق یک مثال متعلقان را بررسی کنم اگر شما تعدادی پیچ و خاک و کاغذ و نایلون را با هم مخلوط کنید تنها با آهن ربا میتوان همان پیچها را گرفت و مسیح همان آهن ربا است و متعلقان همان پیچهایی که جذب آهن ربا میشوند .

زمانی که مسیح می آید بین متعلقان خودش یعنی بین کسانی می آید که او را قبول کرده اند. خداوند جسم پوشیده می آید تا انها را از مرگ ابدی و از شیطان نجات دهد و آن رابطه ای را که بین من و خدای پدر در باغ عدن از بین رفته بود را درست کند مسیح با صلیب خود مانند پلی است بین تاریکی که من باشم و روشنایی که خدای پدر باشد .

خدایی که در روز ازل گفتم برو و من میخواهم خودم خدای خودم باشم من با این زبان در آن روز همراه با حوا به پدرم گفتم و امروز مسیح آمد تا این رابطه را شفا دهد برای همین وقتی میگوییم مسیح آمد بین متعلقان خود ما هستیم آن متعلقان که به او اعتقاد داریم .

عیسی مسیح در زمان کامل آمد خداوند با حکمت خود زمان مناسبی را برای نقشه خودش انتخاب کرد .در آن زمان دولت روم باعث شده بود که امنیت در دنیا بوجود آید و جاده هایی که از زمان فارس درست شده بود در زمان روم کامل شده بود و در آن زمان برای رفتن به کشورهای دیگر نیازی به ویزا نبود و هیچ ممنوعیت سیاسی وجود نداشت مخصوصا برای شخصی مثل پولس و مسئله چهارم زبان غنی یونانی که موانع زبان در آن زمان از بین رفته بود تا خبر خوش مسیح به همه جا برسد همراه با قدرت روح القدوس همراه آیات و معجزات  باعث شد که در قرن اول انجیل مسیح در سراسر دنیا پخش شود .

 تاریخ نگارش را اگر در نظر بگیریم میبینیم که کتابهای عهد جدید یک سوم کتاب عهد عتیق است در سالهای 45 تا 59 میلادی نوشته شده است یعنی 12 سال تا 62 سال بعد از مرگ و رستاخیز خداوندمان عیسی مسیح است .وقتی به زبان کتب عهد جدید نگاه کنید میبینید که به دو زبان آرامی و یونانی آشنا بودند و زبان یهودی از بین رفته بود و از کتابها در آمده بود و بچه هایی که بزرگ شده بودند  زبان یهودی نمیدانستند و فقط عالمان میدانستند و تنها زبان یونانی بود و در کتب عهد جدید شاهد سه سبک زبان یونانی هستیم .

یک . یونانی محاوره ای بدون استفاده از است مثل این دیوار سفیده. و در زبان یونانی به آن میگویند کونیک یعنی کوچه بازاری

دو. زبان رسمی که در لوقا و اعمال رسولان شاهد آن هستیم چون این شخص دکتر بوده و به سبک رسمی نوشته که برای یونیها نوشته شده است .

سه .سبک ادبی بوده است که در آن موقع فقط بوسیله شاعران و نویسندگان استفاده میشده مثل عبرانیان .

زبان یونانی در صدر زبانها است و هنوز غنی تراز این زبان پیدا نکرده ایم زیرا بیان مسائل روحانی و فلسفی را به زیبایی توضیح میدهد مثلا برای کلمه محبت 5 کلمه را به کار میبرد .

نویسندگان را در نظر میگیریم و میبینیم که9  نویسنده داریم  :

لوقا غیر یهودی بوده است 2 کتاب را نوشته است

پولس 13 کتاب را نوشته است

یوحنا 5 کتاب را نوشته است

پطرس 2 کتاب را نوشته است

متی و مرقس و یعقوب و یهودا یک کتاب نوشته اند

نویسنده کتاب عبرانیان هم مشخص نیست

اگر تقسیم بندی کتابهای عهد جدید را بخواهیم در نظر بگیریم 4 نوع کتاب داریم :

1.کتب تاریخی

2. نامه های پولوس

3. نامه های اشخاص دیگر

4. نبوتی است

کتب تاریخی : 5 کتاب اول عهد جدید راتشکیل میدهد 4 انجیل و اعمال رسولان است و زندگی مسیح را شرح میدهند .

نامه های پولوس :همه مطالبی که در اناجیل است را باز میکند ونشان میدهد که چگونه زندگی یک ایماندار باید عوض شود پولس نویسنده 13 کتاب است که  9 کتاب به کلیساها و بقیه را به افراد خاصی  مینویسد برای  تعلیم دادن تا تصحیح بشوند و تشویق شوند .

نامه های اشخاص دیگر :

برای تعلیم ایمانداران و حل مشکلات کلیسایی نوشته شده است

نبوتی :

تنها کتاب نبوتی مکاشفه است که پایانی زیبا برای کتاب مقدس است زیرا که به آینده نگاه میکند و بازگشت ثانوی خداوند عیسی مسیح را میبیند و از داوری خداوند برای ایجاد زمین و آسمان جدید خبر میدهد .

اناجیل :

برای این نوشته شده اند تا ایمان افراد را به عیسی مسیح تقویت کنند . مسائلی که ممکن است برای هر کسی در مورد مسیح بوجود آید را توضیح میدهد.سوتفاهمها در مورد مسیح در آنجا برطرف میشود . هر جا که رسولان رفتند از تجربیاتشان توضیح دادند و زمانی که در دنیا مسیحیت پخش شد دیگر شهادت شفاهی کافی نبود و برای همین این تجربیات نوشته شد تا ما بتوانیم از این کتب استفاده کنیم .

در کتب عهد جدید یک سری اناجیل هستند که  به آنها همنظر گفته میشود یا همدین یا سینوبتیک برای همین از 4 انجیل که در اول کلام خداوند است سه تا از آنها که مرقس  و متی و لوقا هستند اناجیل همدین یا همنظر هستند اما انجیل یوحنا با این سه انجیل فرق میکند و به آن انجیل تکمیلی یا ساپرمنتال میگویند .

وقتی نگارش اناجیل را میبینیم  انجیل متی در سال 58 تا 68 میلادی نوشته شده مرقس 55 تا 65 نوشته شده انجیل لوقا 60 تا 68 نوشته شده انجیل یوحنا سال 80 تا 90 نوشت شده است .

مخاطبین کتابها چه کسانی بودند؟

متی: فکر یهودی هست زیرا افراد مذهبی بودند برای همین وقتی از مسیح حرف میزند با فکر یهودی آشنا است و با برگرفتن از فکر یهودی از مسیح صحبت میکند .

مرقس: برای رومیا نوشته شده . رومیان افرادی اهل کار بودند میبینیم میگویند خداوند گفت در ساعت شفا یافت یعنی رومیان افرادی منطقی بودند و مرقس با افکار رومیان آشنا بوده است فکر آنها بر این اساس بوده که کاری انجام شود و از حاشیه دور بوده اند و مرقس یک کتاب عملی را معرفی میکند و مسیح را به عنوان یک فرد عمل کننده معرفی میکند و میگوید او یک فرد عمل کنند بوده وقتی میگفته در ساعت شفا پیدا میکرده .

لوقا: فکر یونانی داشته یک فکر ایده عالیستی

وقتی به یونان بروید و آشنا شوید آنها افکاری ایده عالیستی و فیلسوفانه داشته اند و فرهنگ یونان را اگر بدانید افرادی ایده عالیست بوده اند دلشان میخواست برای رسیدن به  ایده عالهای فکریشان هر کاری میکردند و لوقا میگوید با افکار مسیح به ایده عالهایتان میرسید.

یوحنا: یک فکر کلی و جهانی داشته محبت خداوند را زیبا باز میکند وقتی در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 میخوانیم  و خدا آنقدر جهان را محبت نمود که یگانه فرزند خود را به جهانیان داد.یوحنا برای هر کسی از هر طبقه فکری که باشد عاشقانه از مسیح میگوید و خداوند را برای همه افراد جهان به زیبایی مطرح میکند .

معرفی مسیح در کتب انجیل :

در انجیل متی مسیح را پادشاه میگوید

 کلمه تکراری که در متی است( تا تمام شود )

خصوصیات : موعظه ها است

وقایع کتاب بر اساس موضوع است یعنی نوشتار کتاب بر اساس موضوعاتی است که پیش آمده و متی آن را  نوشته است

حالت کتاب نبوتی است

60 درصد در مورد مسیح صحبت میکند

53 مورد از عهد عتیق میگوید

76 مرتبه اشاره به عهد عتیق میکند

آیه اصلی : آیه 21 باب 5 است

مرقس :

مسیح را به عنوان غلام و نجات دهنده معرفی میکند

کلمه تکراری : ( فورا) (در ساعت) است زیرا برای رومیها بوده است

آیه اصلی : باب 10 آیه 45 است

خصوصیات کتاب : معجزات است

ترتیب وقایع کتاب : بر حسب تاریخ است

حالت کتاب : عملی است

42 درصد از مسیح صحبت میکند

36 بار از عهد عتیق نقل قول میکند

27 بار اشاره به عهد عتیق دارد

لوقا:

 مسیح را به عنوان یک انسان کامل معرفی میکند

کلمه تکراری : پسر انسان است

آیه اصلی : باب 19 آیه 10

خصوصیات : مثلهایی که عیسی مسیح گفته

ترتیب وقایع : بر حسب تاریخ است

حالت کتاب : تاریخی است

50 درصد از مسیح صحبت میکند

25 بار نقل قول از عهد عتیق دارد

42 مورد اشاره به عهد عتیق دارد

یوحنا:

عیسی مسیح را به  عنوان پسر خدا معرفی میکند

کلمه تکراری : ایمان

آیه اصلی : باب 20 آیه 31 است

خصوصیات : تشبیهاتی از مسیح است که برای ما به تجسم در می آورد

ترتیب وقایع کتاب بر حسب موضوع است

حالت کتاب : روحانی است

50 درصد از مسیح میگوید

20 باراز عهد عتیق نقل قول میکند

105 بار اشاره به عهد عتیق میکند

اگر 4 باب اول یوحنا را هر کسی بخواند با توضیح کافی بلافاصله زانوزده و ایمان می آورد زیرا من به آن ایمان دارم .

 خدمت مسیح :

تاریخ خدمت عیسی مسیح را در نظر بگیریم حدودا سالهای  4 تا 6 قبل از میلاد بدنیا آمد و خدمت خودش را در پاییز سال 29 میلادی شروع کردش و در 14 آپریل سال 33 میلادی بعد از 3 سال و نیم خدمت  به صلیب کشیده شد مرد و بعد از دنیای مردگان برخواست و هم اکنون در نزد خدای پدر نشسته در دست راست پدر طبق رساله یوحنا برای من و شما شفاعت میکند .

اما زیباست که شما عزیزان بدانید شروع خدمت مسیح پاییز 29 میلادی بوده

عید پسح اول در 7 آپریل 30 میلادی بوده

عید پسح دوم از آن تاریخی نداریم

عید پسح سوم  25 آپریل سال 23 بوده

عید پسح چهارم 14 آپریل سال 33 بوده

عید اول را نگاه کنیم باب 2 آیه 13 به آن اشاره شده در انجیل یوحنا

عید پسح دوم در کتاب مرقس باب 2 آیه 23 تا 28

 و متی باب 12 آیه 1 تا 8 است

 ولوقا باب 6 آیه 1 تا 5

عید پسح سوم در انجیل یوحنا باب 6 آیه 4

عید پسح چهارم در انجیل یوحنا باب   آیه 55 تا57

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: