شهادت نجات

شاید برای هر کسی تعریفی از شهادت وجود داشته باشد و یا معنایی عرفانی  اما در اینجا شاهد معجزاتی هستیم که برای تک تک افراد رخ داده است.

مریم آرامش

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: