مریم آرامش

اولین شهادت: مریم آرامش

از اولین روزی که معنای خدا را دانستم بدنبال شناخت او بودم و در هر گروهی سرکی میکشیدم شاید بتوانم به آنچه دنبالش هستم برسم در طی سالها راههای زیادی را تجربه کردم تا اینکه به راه اصلی یعنی مسیح رسیدم روزی بود که در مقابل ایمانداران می ایستادم و با آنها بحث میکردم و حالا فکر میکنم کاش زودتر به آنچه امروز رسیده ام میرسیدم .در هر صورت باید بگویم تا این زمان با معجزات زیادی روبرو شده ام از اولین روزی که کتاب مقدس را شروع به خواندم کردم معجزات برای من اغاز شد در گیر مشکلی بودم که هیچ راهی برایش نبود و همه افراد مقابل من بودند اما بعد از خواند کتاب مقدس حتی برخورد افراد عوض شد بجای توهین کردن با ارامش سخن میگفتند و سعی میکردند به من کمک کنند برای اینکه بدانم واقعا راه را یافته ام یا اینکه توهمی بیش نیست یک روز در کلیسا اوایل رفتنم به کلیسا بود که در حین دعا و همخوانی به خدا گفتم خدایا من نمیدانم آیا درست آمده ام و تو را درست یافته ام یا نه فقط میخواهم به من بگویی که به خودم ثابت کنم دوباره اشتباه نکرده ام به سرودی رسیدیم که همه از جا بلند شدند برای ستایش و در آن هنگام من نیز بلند شدم چشمانم بسته بود احساس عجیبی در پشت سرم کردم و بعد دیدم کلیسا خالی از همه شد ترسیدم چشمانم را باز کردم دیدم همه نشسته اند جز من نشستم و دوباره سرود را خواندم و دعا کردم در این هنگام عیسی مسیح را دیدم که  در جلوی من زانو زد و دستش را روی زانوی من گذاشت به من نگاهی کرد و گفت غصه نخور راه را درست آمدی من اینجا هستم از این به بعد از من بپرس مثل امروز و نگران نباش هر زمان سوالی داشتی من حاضرم و در کنارت هستم فقط اشک میریختم برایم عجیب بود حالم دگر گون شده بود سبکبال شده بودم و از آن روز هر زمان سوالی دارم از او میپرسم و هر چه میخواهم از او میخواهم بدون لحظه ای جواب میگیرم سالها خدا را خواستم تا ببینم سالها سحر بیدار شدم و به دعا نشستم اما خدا را ندیدم و برای اولین بار در کلیسا بدون اینکه بدانم کجا هستم از او خواستم تا به بگوید راه درست است یا نه و جوابی که انتظارش را نداشتم گرفتم امیدوارم خداوند به همه برکت دیدار دهد و شوق را در دل همه زنده کند عشق را به همه بدهد همانگونه که میگوید و عاشق شما هستم و هیچ چیز از شما نمیخواهم ما او را دوست بداریم و بدانیم که راه را چگونه باید برویم .

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: