Monthly Archives: December, 2011

خدا با ماست

همیشه در فکر خدا بودم همیشه در یاد خدا بودم همیشه دنبال راهش بودم طالب عشقش بودم طالب بخششش بودم و بالاخره بعد از سالها با کمک خودش به او رسیدم راه را برایم کوتاه ساخت و شادی را از ان من نمود دیگر نگران نیستم دیگر غمگین نیستم دیگر نیازی به گریه ندارم حال …

Continue reading

عشق دیدار

راه رفته را باید رفت و دید هر انچه را که میخواهی برای دیدن داشته باشی . شاید بارها بارها خواسته هر کدام از شما دیدار عشقی اتشین بوده و یا هست اما من به شخصه در لحظه ای خاص کسی را دیدم که هیچگاه تصورش را نمیکردم و هر بار که او را میطلبم …

Continue reading

راه نجات چیست؟

این عبادت خالصانه میباشد!

Continue reading