Monthly Archives: September, 2012

کتاب شعر گذر عشاق

این کتاب نمونه ای از لطف خداوند است که در لحظه ای ناباورانه رخ میدهد . معجزه خداوند اینچنین یک شبه رخ میدهد امیدوارم با این کتاب لحظه های شما نیز پر بار شود . Advertisements

Continue reading