Author Archive: مدیر سایت

کتاب شعر گذر عشاق

این کتاب نمونه ای از لطف خداوند است که در لحظه ای ناباورانه رخ میدهد . معجزه خداوند اینچنین یک شبه رخ میدهد امیدوارم با این کتاب لحظه های شما نیز پر بار شود . Advertisements

Continue reading

رستاخیزمسیح

موعظه کشیش جانسون در ارتباط با رستاخیز مسیح بهانه ای شد برای برگشت انسان به ملکوت خداوند ،چه ساده و بی ریا آمد بدون هیچ کینه ای عاشقانه محبت را نثار همگان کرد و در نهایت سادگی گفت چه باید کرد تا دوباره با خداوند و همراه خداوند باشیم اما شیطان صفتان و رهروانی که …

Continue reading

راه نجات چیست؟

این عبادت خالصانه میباشد!

Continue reading